Proč studovat latinu?

Protože Latinitas vivit!

Latina opravdu stále žije. Víš, že až 65 % běžné slovní zásoby angličtiny má svůj původ v latině? Znalost latiny oceníš, když se budeš učit italsky, španělsky nebo portugalsky, ale taky anglicky. Vystuduj latinu a snadno si poradíš i s dalšími jazyky!

 

Se znalostí latiny budeš patřit mezi vzdělané Evropany!

Objevíš kulturní kořeny evropské civilizace, přečteš si díla latinských autorů v originále! Budeš jedním z mála, kdo bude rozumět latinským nápisům, kolem kterých denně chodíš. Staneš se vyhledávaným odborníkem a svou znalost uplatníš v širokém spektru oborů.

 

S latinou budeš v obraze!

Snadno se zorientuješ v odborné terminologii medicíny, práva, botaniky nebo zoologie. Porozumíš bez problémů cizím slovům přejatým do češtiny a také tomu, co má tvůj kamarád vytetované na ruce.

 

Naučíš se systematickému myšlení!

Jako bonus získáš schopnost analytického myšlení a logické argumentace, bez kterých se v současné době neobejdeš v žádném oboru.

Proč právě u nás v Olomouci?

• Sledujeme moderní odborné trendy a zabýváme se tradicemi antiky v širším kontextu, jak je to běžné Velké Británii nebo ve Spojených státech.

• Mezi českými katedrami klasické filologie jsme jediní, kdo má specializovaný kurz humanistické a barokní latiny jako povinnou součást studijního programu.

• Ve výuce propojujeme antické tradice s moderní světovou a českou kulturou.

• Jsme malou katedrou s přátelskou atmosférou a individuálním přístupem a věříme, že i po skončení studií se sem budeš pravidelně vracet.

• Díky síti našich partnerských škol v zahraničí se můžeš už během studií rozletět do světa.

• U nás se můžeš podílet na organizaci čtvrté největší jazykové soutěže pro středoškoláky v ČR Certamen Latinum a absolvovat tak cennou praxi již během studia.

Co u nás můžeš studovat?

Dvouoborovou klasickou filologii v prezenčním bakalářském studijním programu.

Dvouoborovou klasickou filologii v prezenčním magisterském studijním programu.

 

Jedna rada od nás navíc: Na dvouoborové studium může být přijatý jen ten, kdo úspěšně vykonal přijímací zkoušku na oba obory. Dej proto pozor, jaké požadavky pro přijetí tě čekají na druhém oboru.

 

Co pro to musíš udělat?

• Bez podání elektronické přihlášky to nepůjde. Do konce února!

• Následně navštívíš Olomouc a absolvuješ písemný test obecných studijních předpokladů.

• Nakonec tě pozveme k nám na katedru k ústnímu pohovoru. Nebudeme tě zkoušet z jazyka, budeme zjišťovat tvou motivaci ke studiu klasické filologie.

• Potřebuješ podrobnější informace? Podívej se na stránky fakulty.

 

 

 

 

• Se znalostí latiny budeš schopen se věnovat překladatelské práci.

• Budeš plně kvalifikován/a stát se plnohodnotným členem badatelských a vědeckých týmů, včetně těch na univerzitní půdě.

• Pokud vidíš svou budoucnost ve vzdělávání mladé generace, připravíme tě na kariéru učitele.

• Své znalosti antiky uplatníš v kulturních institucích, jakými jsou muzea, galerie, knihovny, památkové ústavy a podobně.

• Tvou systematičnost, pečlivost, schopnost pracovat s informacemi a všeobecný přehled ocení ve státní správě i v soukromé sféře všude tam, kde požadují humanitní vzdělání.

• Svými vědomostmi budeš kultivovat prostředí redakcí novin, časopisů a nakladatelství.

• Tvé klasické vzdělání se ti bude hodit i při budování diplomatické kariéry

Kde se uplatníš?
Kdo tě bude učit?
Ludovica Radif, Ph.D.

Ve své odborné práci se zaměřuji na dějiny antického divadla a jeho tradice  v evropském humanismu a renesanci. Kromě výuky na Palackého univerzitě vedu interdisciplinární kursy v oboru lingvistiky, jazykových kompetencí a dějin masmédií na Università degli studi diGenova, připravuji rovněž kritické edice latinských humanistických textů.

 

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.

Přednáším římskou literaturu, antické drama a právnickou latinu. Věnuji se také literatuře pozdní antiky, dílům církevních otců (sv. Jeronýma, Aurelia Augustina) a křesťanské hagiografii.

Mgr. Jana Engelbrechtová, Ph.D.

Zaměřuji se na středověkou a renesanční latinu, vyučuje latinskou medievistiku. Spolu budeme překládat středověké a renesanční texty a věnovat se latinské poezii, například mému oblíbenci Venantiu Fortunatovi.

PhDr. Jan Janoušek, Ph.D.

Zabývám se latinou a starořečtinou, kterou také přednáším. Mimo to se společně budeme zabývat řeckým a římským náboženstvím, mytologií nebo ranou řeckou poezií a filozofií.

PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D.

Vyučuji latinskou syntax a dějiny antického umění, dlouhodobě se věnuji tradicím a recepci antické kultury ve výtvarném umění v evropském  i v regionálním kontextu. Systematicky se také zabývám latinskou lékařskou terminologií.

A další...
Kam budeš moct vycestovat na studijní pobyt?